ประกาศผลทีแคส รอบ 1 ‘ทปอ.’ เปิดระบบยืนยันสิทธิ 7-8 ก.พ. ให้โอกาสน.ร.เปลี่ยนใจ 3 ครั้ง

ประกาศผลทีแคส รอบ 1 ‘ทปอ.’ เปิดระบบยืนยันสิทธิ 7-8 ก.พ. ให้โอกาสน.ร.เปลี่ยนใจ 3 ครั้ง

ประกาศผลทีแคส รอบ 1 ‘ทปอ.’ เปิดระบบยืนยันสิทธิ 7-8 ก.พ. ให้โอกาสน.ร.เปลี่ยนใจ 3 ครั้ง
นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทปอ. ได้ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงานแล้ว โดยเปิดให้ผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิในระบบ ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ โดยผู้สมัครสามารถทำการยืนยันสิทธิ หรือไม่ใช่สิทธิ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์

นายชาลี กล่าวต่อว่า ส่วนขั้นตอนการยืนยันสิทธิ มีดังนี้ หากต้องการยืนยันสิทธิ ให้กดปุ่มยืนยันสิทธิของสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น ส่วนสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เมื่อกดยืนยันสิทธิแล้ว ให้กดขอรหัส OTP ผ่านช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ นำรหัสกรอกเข้าไปในระบบให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ระบบจะอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ 3 ครั้ง โดยนับจำนวนการยืนยันผ่านรหัส OTP ได้สำเร็จ ดังนั้นผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของตนได้ 3 ครั้ง ส่วนผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ต้องดำเนินการใดๆ หรือกดไม่ใช้สิทธิ และรอสมัครรอบต่อไป หรือหากกดยืนยันสิทธิไปแล้ว แต่ต้องการสมัครรอบต่อไป ให้กดสละสิทธิ ทั้งนี้ การสละสิทธิสามารถทำได้เพียงครั้งเดียว ตลอดการคัดเลือก

ประกาศผลทีแคส

“หลังจากเปิดระบบให้ผู้สมัครยืนยันสิทธิแล้ว ก็มีคำถามเข้ามาที่ ทปอ.จำนวนมาก เช่น ถ้ายืนยันสิทธิไปแล้ว สามารถสอบ A-Level ได้หรือไม่ ซึ่งทาง ทปอ.ได้ตอบไป ว่า สามารถสอบ A-Level ต่อได้ เพราะการสอบและการสมัครคัดเลือกนั้น แยกออกจากกันอยู่แล้ว เนื่องจากผู้สมัครบางคนมองว่า ถึงแม้ตนจะยืนยันสิทธิไปแล้ว แต่ต้องการรู้ผลสอบ A-Level ของตนอยู่ หากได้คะแนน A-Level ในระดับที่ดี อาจจะสละสิทธิและเข้ารับการคัดเลือกในคณะ/สาขาที่อยากเข้ามากกว่า ในรอบ 3 แอดมิสชั่นส์ นอกจากนี้ ยังพบคำถามว่า หากสละสิทธิ คณะ/สาขา ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1 แล้ว สามารถสมัครคณะ/สาขาเดิมที่เคยสมัคร ในรอบที่ 2 โควต้า ได้หรือไม่ ทปอ.ได้ทำความเข้าใจไป ว่า ผู้สมัครสามารถทำได้ คือ สามารถเลือกคณะ/สาขาที่ซ้ำกับการคัดเลือกในรอบที่ผ่านมาได้ ยกเว้นคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ หากผู้สมัครได้ทำการสละสิทธิในรอบ 1 หรือรอบ 2 ไม่สามารถเลือกสมัครสาขาซ้ำในรอบถัดไปได้” นายชาลี กล่าว

นายชาลี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการสอบ A-Level จะสอบผ่านกระดาษเท่านั้น ซึ่ง ทปอ.ได้เปิดรับสมัคร วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ พิมพ์ใบสมัครสอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม สอบ A-Level วันที่ 18-20 มีนาคม ประกาศผลสอบ วันที่ 17 เมษายน ขอทบทวนผลคะแนนสอบ วันที่ 18-25 เมษายน สำหรับการสมัครสอบนั้น ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบได้ โดยระบบจะทำการสุ่มสนามสอบหลังจากปิดระบบการรับสมัครแล้ว ดังนั้น สมัครช้า หรือสมัครเร็ว ก็ไม่มีผลต่อการจัดลำดับสนามสอบ เมื่อสมัครสอบแล้วไม่ชำระค่าสมัครภายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ การสมัครสอบนั้น ไม่จำกัดจำนวนรายวิชา โดยมีวิชาที่เปิดสอบ ดังนี้ ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ภาษาอังกฤษ เคมี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาบาลี และภาษาสเปน โดยเสียค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท หากสมัครสอบผิดวิชา ไม่สามารถยกเลิกได้ ทำได้เพียงสมัครเพิ่มเท่านั้น ยกเว้นรายวิชาภาษาต่างประเทศ ที่สามารถสลับวิชาหลังจากการสมัครได้