ภท.ขับเคลื่อนกัญชาศึกษา ปูพรมเรียน กศน. หลายสถาบันทำหลักสูตรถึง ป.เอก

ภท.ขับเคลื่อนกัญชาศึกษา ปูพรมเรียน กศน. หลายสถาบันทำหลักสูตรถึง ป.เอก

ภท.ขับเคลื่อนกัญชาศึกษา

ดร.กมล รอดคล้าย คณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยผ่านรายการ “พรรคภูมิใจไทย พูดแล้วทำ” เผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก ยูทูบ และ TikTok พรรคภูมิใจไทย ถึงการสนับสนุนหลักสูตรการศึกษากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และทางเศรษฐกิจ หรือ “กัญชาศึกษา” ของพรรคภูมิใจไทยว่า นโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ ของพรรคภูมิใจไทย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเตรียมจะขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต

โดยมุ่งเน้นไปที่กัญชาเพื่อการแพทย์ เพื่อการรักษาโรค ใช้กัญชาเป็นสารตั้งต้นในการแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของพี่น้องประชาชน ลดการสูญเสีย และการซื้อยาจากต่างประเทศ รวมไปถึงการประกอบอาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย ซึ่งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยขับเคลื่อนผ่านโรงพยาบาลต่างๆ

ดร.กมลกล่าวต่อว่า พรรคภูมิใจไทยยังมีการขับเคลื่อนผ่านระบบการศึกษา ให้มีการเรียนรู้กัญชา เพื่อการแพทย์ไปยังสถาบันการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทั่วประเทศ รวมไปถึงได้มีการนำกัญชาไปจัดทำหลักสูตรจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาต่างๆ

โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีคณะแพทยศาสตร์ หรือคณะเภสัชศาสตร์ หรือที่มีโรงพยาบาลและสถานพยาบาล อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม และมีการจัดทำหลักสูตรกัญชา เพื่อการแพทย์ถึงระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการจัดทำหลักสูตรกัญชา เพื่อการส่งเสริมด้านธุรกิจ มีความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และบริษัทภาคเอกชนในต่างประเทศ อาทิในจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี และมาเลเซีย ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทั้งในทางการแพทย์ และในทางเศรษฐกิจ

“วันนี้เรากำลังจะก้าวไปข้างหน้า เพื่อทำให้กัญชาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย นี่คือสิ่งที่ พรรคภูมิใจไทยกำลังขับเคลื่อน และดำเนินการอย่างเข้มแข็ง เราหวังว่ากัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่นำพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งอีกครั้งหนึ่งในอนาคต” ดร.กมลกล่าว

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : ประกาศผลทีแคส รอบ 1 ‘ทปอ.’ เปิดระบบยืนยันสิทธิ 7-8 ก.พ. ให้โอกาสน.ร.เปลี่ยนใจ 3 ครั้ง