สร้าง Passive Income ด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

เชื่อว่าหลายๆ คนลงทุนโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การมีอิสรภาพทางการเงิน ซึ่งการจะมีอิสรภาพทางการเงินได้ หมายความว่าแม้เราจะหยุดทำงาน

เราก็ยังมีรายได้มากพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือการมี Passive Income นั่นเองในการลงทุนสามารถเลือกกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ได้หลายประเภท ตั้งแต่เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้น และสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำ น้ำมัน หรืออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น แต่หากต้องการได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอแล้ว หลายๆ ครั้งเรามักจะนึกถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยรูปแบบของการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนเป็นค่าเช่าอย่างสม่ำเสมอ และมักเป็นสัญญาระยะยาว ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการมีรายได้แบบ Passive Income

สร้าง Passive Income

แต่การลงทุนทางตรงในอสังหาริมทรัพย์ มักจะต้องใช้เงินจำนวนมาก อีกทั้งอสังหาริมทรัพย์บางรูปแบบที่มีความน่าสนใจและน่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดียังเข้าถึงได้ยากสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์แสดงสินค้า หรือโกดังสินค้า เป็นต้นจึงไม่เหมาะกับผู้ที่เริ่มลงทุน หรือมีเงินลงทุนจำกัดที่ยังต้องบริหารความเสี่ยง ด้วยการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลาย หรือกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนอสังหาริมทรัพย์ คือกองทุนที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยบริหารจัดการรวบรวมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน หรือโรงแรม เป็นต้น ข้อดีของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบทางอ้อมผ่านกองทุนอสังหาริมทรัพย์คือใช้เงินไม่เยอะ สามารถลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ได้หลายกองจึงกระจายความเสี่ยงได้ และได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่สร้าง Passive Income ให้กับผู้ลงทุนได้เช่นกัน